Verslo planai

Verslo planai paramai

ES fondų paramai
Vietos veiklos grupių (VVG) kvietimams
Užimtumo tarnybos (UŽT) savarankiško užimtumo rėmimo/vietinių užimtumo iniciatyvoms
Parama žemės ūkiui
Parama ne žemės ūkio verslui kaime
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Verslo planai bankams/kreditų unijoms

Mūsų specialistų darbo patirtis komerciniame banke užtikrins kokybiško ir bankų reikalavimus atitinkančio verslo plano parengimą.
Parengiame kredito įstaigos paraišką paskolai gauti, verslo planą ir prognozinius finansinius dokumentus, bei dokumentus lengvatinėms paskoloms gauti:
„Investicijų ir verslo garantijos”
„Žemės ūkio paskolų garantijų fondas”
„COVID-19 priemonės”

Parama verslo pradžiai

 • ES parama verslo pradžiai
 • VVG parama ne žemės ūkio verslo pradžiai/plėtrai
 • Užimtumo tarnybos subsidijos verslo pradžiai
 • Savivaldybių parama
 • Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
 • Lengvatinės paskolos/Palūkanų kompensavimas

Parama verslui kaime

 • Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
 • Vietos veiklos grupių parama verslui kaime
 • ES parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
 • ES parama smulkiesiems ūkiams

 

Užimtumo tarnybos subsidijos

 • Savarankiško užimtumo rėmimas
 • Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas
 • Vietinių užimtumo iniciatyvų projektas

Parama bendruomeninei veiklai

 • Parama kaimo bendruomenių veiklai remti (NMA 2021)
 • Vietos veiklos grupių kvietimai, skirti bendruomeninei veiklai

Parama neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

Pateikite užklausą verslo plano parengimui