PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS

Nuo 2022 m. vasario 17 d. iki 2022 m. kovo 21 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paraiškas projektams finansuoti. Tam iš viso skirta  1,1 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų.  Remiamos veiklos sritys:
  • Viešųjų erdvių tvarkymas;
  • Materialinės bazės kūrimas ar stiprinimas;
  • Mokomieji vizitai, tradiciniai renginiai, taip pat renginiai, skirti Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti.
    Pagal atskiras veiklos sritis finansuojama net iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.