PRAMA VERSLO PRADŽIAI PRIENŲ RAJONE

Parama verslo pradžiai kaime teikiama pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės priemonę “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”. Paramos verslo pradžiai Prienų rajone paraiškas galima teikti nuo 2022 m. gegužės 03 d.  iki 2022 m. birželio 09  d.
Kam teikiama parama?
  • parama teikiama ekonominės veiklos pradžiai.

Tinkami pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Paramos intensyvumas – iki 70 proc.

Maksimali paramos suma vienam pareiškėjui – 51 437,50  Eur.

Projektams atrankos balai skiriami pagal nurodytus kriterijus:

  • Projektu sukuriama daugiau nei 1,5 etato atitikmens darbo vieta;
  • Sukurtos darbo vietos asmenims iki 40 m. amžiaus;
  • Projektą teikia asmuo ne anksčiau nei prieš 1 metus grįžęs iš emigracijos;
  •  Pareiškėjas kaimo gyventojas, kuris paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau nei 3 mėn. registruotas VVG teritorijoje.
  • Darbo vieta sukurta socialiai pažeidžiamiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Finansavimo sąlygų aprašą ir kitus dokumentus galite rasti šioje nuorodoje.

 Kvietimas teikti paraiškas galioja iki birželio 9 d., kviečiame konsultuotis, mes prisidėsime prie jūsų idėjos sklandaus įgyvendinimo (parengsime verslo planą, paraišką, biudžeto prognozes, finansinius skaičiavimus ir papildomus dokumentus, reikalingus paramai gauti).

Dėl paraiškų teikimo ir papildomos informacijos susisiekite pateikdami užklausą.