PARAMA VERSLUI KAIME: Alytaus r./Birštonas

Parama verslui kaime kol kas išlieka viena populiariausių priemonių, pagal kurią verslininkai, fiziniai asmenys, bendruomenės, NVO kreipiasi dėl ES paramos. Klientai nuolat klausia: kokia ES parama 2023 metais bus populiariausia? Dar šių metų gruodis dosnus Alytaus r. VVG: paramos galima kreiptis net pagal 4 aktualias priemones, tarp kurių ir parama verslui:

  • Parama verslui kaime pradėti;
  • Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra;
  • Vietovės privalumų panaudojimas;
  • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.

Kas gali kreiptis paramos pagal paskelbtus kvietimus?

  1. Fiziniai asmenys (parama verslui kaime);
  2. Ne pelno siekiantys juridiniai asmenys: VšĮ, asociacijos, bendruomenės ir pan.
  3. Savivaldybės ir jų įstaigos.

Alytaus r. VVG teritorija apima ne tik Alytaus rajoną, tačiau ir Birštono kaimiškąją teritoriją, todėl paramos gali kreiptis šių teritorijų gyventojai, bendruomenės ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys. 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2023-01-02

Paramos intensyvumas pagal atskiras priemones net iki 95 proc.

Informacija apie paskelbtus kvietimus ir finansavimo sąlygas bei dokumentus galite rasti šioje nuorodoje.

Atrankos balai projektams skiriami pagal nustatytus atrankos kriterijus, daugumoje kvietimų vyrauja prioritetai projektams, kuriuose numatytos draugiškos aplinkai priemonės, t.y. atsinaujinančių energijos išteklių diegimas, ekologiškos medžiagos, todėl norintys įsirengti pvz. saulė elektrinę, gauna dar ir papildomus balus.

Taip pat dauguma projektų papildomus balus gauna ir tuo atveju, jei darbo vietos sukuriamos ar pareiškėjas yra jaunas žmogus (iki 40 m., iki 29 m. pagal atskirus kvietimus).

Jei nesate tikri ar būsite tinkamas pareiškėjas paramai gauti ir ar jūsų idėja atitinka finansavimo sąlygas, kviečiame konsultuotis prieš rengiant dokumentus. Konsultacijos metu mes aiškiai išanalizuojame jus kaip pareiškėją ir jūsų idėją, apskaičiuojame jūsų galimus surinkti atrankos balus ir konkrečiai pasakome ar yra tikėtina, kad jūsų projektas gaus finansavimą.

Jei jūsų idėja jau ilgai brandinta ir kaip tik laukėte šio kvietimo – mes parengiame visus dokumentus ir atstovaujame jus iki pat finansavimo patvirtinimo, projekto parengimo mokestis visuomet įtraukiamas į projektą, t.y. jūs gaunate paramą ir projekto dokumentų parengimui.