PRAMA VERSLUI KAIME:

PLANUOJAMŲ KVIETIMŲ GRAFIKAS

Parama verslui kaime yra viena patraukliausių paramos formų norint kurti savo verslą, o šiame kvietime galite gauti paramą net pagal 4 veiklos sritis. Parama verslui kaime skirta Alytaus rajonui ir Birštono savivaldybių kaimiškosioms teritorijoms. Jei veiklą vykdote ir esate registruoti (fizinis ar juridinis asmuo) Alytaus rajone ar Birštono kaimiškosiose teritorijose, tuomet šie kvietimai skirti jums.
Paraiškas galima teikti nuo 2022 m. rugsėjo 12 d.  iki 2022 m. spalio 12 d.
Kvietime numatyta teikti paramą šioms sritims:
VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“
VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
VPS priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės  kultūros puoselėjimas“
VPS priemonės „Vietovės privalumų panaudojimas“

Finansavimo sąlygų aprašą ir kitus dokumentus bei informaciją apie paramą galite rasti šioje nuorodoje.

Jei norite rašyti projektą, bet nežinote nuo ko pradėti – būtinai parašykite ar paskambinkite mums, mes visuomet patariame ir pasidaliname savo sukaupta patirtimi, pirminė konsultacija visuomet nemokama.

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki spalio 12 d., kviečiame konsultuotis. Mes prisidėsime prie jūsų idėjos sklandaus įgyvendinimo, parengiame visus dokumentus paramai gauti, jums pageidaujant administruosime jūsų projektą nuo pradžios iki galutinio įgyvendinimo.

Dėl paraiškų teikimo ir papildomos informacijos susisiekite pateikdami užklausą ar telefonu +37066415915.