PARAMA VERSLUI IR BENDRUOMENĖMS PANEVĖŽIO RAJONE

Parama verslui kaimo vietovėse kaip niekad aktuali, sulaukiame vis daugiau užklausų apie paramą jūsų rajone. Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“. Šiuo metu galioja net 4 kvietimai, pagal kuriuos paramos galite kreiptis šioms sritims:

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. balandžio 01 d. 9.00 val. iki 2022 m. gegužės 20 d. 16.00 val. 

Kaip ir kiekviename vietos veiklos grupių kvietime yra nustatyti projektų atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis atrenkami finansuojami projektai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad norint plėsti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje ir gauti tam paramą turėsite atitikti atrankos kriterijus:

  •  Projektu kuriamos darbo vietos (nuo 1 iki 2 ir daugiau);
  • Atitinkate labai mažos įmonės statusą;
  • Pareiškėjas – jaunas žmogus iki 40 metų (imtinai) amžiaus (paraiškos pateikimo dieną);
  • Ne mažiau kaip viena nauja darbo vieta sukuriama jaunam žmogui;
  • Pareiškėjas nuo 2 iki 5 m. veikia kaimo vietovėje;
  • Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai.

Jei nežinote ar nesate tikri kiek atrankos balų surinksite, kviečiame susisiekti su mumis, pirminė konsultacija nemokama.

Jei atitinkate atrankos kriterijus ir norite teikti projektą, mes parengiame visus dokumentus, pagal finansavimo sąlygas, konsultuojame jus viso projekto rengimo metu, projekto parengimo kaina įskaitoma į projektą.