SUBSIDIJOS NEVYRIAUSYBINĖMS

ORGANIZACIJOMS

Kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) teikti paraiškas finansinei pagalbai gauti. Subsidijos dydis: nuo 500 Eur iki 10000 Eur. Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. Parama NVO skiriama siekiant sumažinti išaugusių paslaugų kainų naštą.
Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Pagalbos priemonės tikslas – padėti paslaugas teikiančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO ženkliai padidėjusius paslaugos teikimo kaštus.
Pagalbos priemone galimos finansuoti (kompensuoti) veiklų sritys:
  • Kompensuoti padidėjusius komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo išlaidos) teikimo kaštus;
  • Kompensuoti dėl COVID-19 pandemijos pasekmių patiriamas išlaidas (dezinfekciniam skysčiui, asmeninėms apsaugos priemonėms ir kitoms su apsauga nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susijusioms būtiniausioms priemonėms įsigyti);
  • Padengti darbo užmokestį, jei dėl padidėjusio krūvio įdarbinamas naujas darbuotojas, ar priedą (priemoką), jei šis priedas (priemoka) darbuotojui mokamas už papildomą darbą padidėjusios rizikos sąlygomis ar dėl padidėjusio darbo krūvio, išaugus socialinių paslaugų poreikiui.

 

Subsidijos teikimo tvarkos aprašą galite rasti šioje nuorodoje.
Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje SOPAS.