PARAMA VERSLUI IR NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS KAIŠIADORIŲ RAJONE

Šiandien ir vėl skelbiame informaciją apie paramą verslui, bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, tik šį kartą – Kaišiadorių rajone. Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus.
Paraiškų teikimo terminas 2022 m. BALANDŽIO 1 d. – 2022 m. GEGUŽĖS 31 d. Kokioms veikloms galima parama?
KVIETIMAS NR. 11 PASKELBTAS ŠIOMS PRIEMONĖMS:
1. „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“
Parama iki 38 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: labai maža arba maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo.
 
2. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“
Parama iki 70 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
3. „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“
Parama iki 121 061,00 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, viešoji įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, labai maža arba maža įmonė, ūkininkas, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
4. „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“
Parama iki 2 248,37 Eur, paramos intensyvumas iki 100%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga ir kiti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
Galimybių gauti finansavimą visoje Lietuvoje daug, tik ar mokame jomis pasinaudoti? Jei turite idėjų verslui ne tik Kaišiadorių rajone, bet ir visoje Lietuvoje, parašykite mums, mes surasime jums tinkamus finansavimo šaltinius.