FINANSINIS RAŠTINGUMAS

Vaikų

Finansinio raštingumo ir

Verslumo ugdymas

Ugdome                    Ateities                    Lyderius

N

Neformalus vaikų švietimas

N

Edukacijos finansinio raštingumo temomis

N

Ankstyvojo verslumo ugdymas

N

Programos vaikų stovykloms

N

Praktiniai tikro gyvendimo įgūdžiai

N

STEAM metodais grįstos veiklos